Uw installatie, mijn zorg

Berendsen Elektro voert sinds jaren onderhoud uit aan industriële installaties en bedrijfsgebouwen, kantoren, etc. Bij de zorg voor de elektrotechnische installaties heeft Berendsen Elektro maar één doel voor ogen. Een optimaal functionerende installatie en zorg dragen voor een veilige, comfortabele en ook functionele werkomgeving.

De storingsdienst is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Ofschoon het altijd weer een uitdaging is voor mij om deze storingen snel op te lossen, zorg ik er liever voor dat uw installaties optimaal en veilig ingezet kunnen worden. Daarom denk ik graag mee bij het opzetten van het onderhoudsplan en neem ik de verantwoordelijkheid bij de optimalisatie en de uitvoering ervan.

Mijn dienstverlening

– Storingsdienst
– Onderhoudsconcepten
– Ondersteuning technische dienst
– Optimalisatie installaties
– Inspectie elektrische installaties
– Inspectie arbeidsmiddelen
– Thermografie
– Inspectie noodverlichting
– Complete verzorging van installaties.